0

ข้อมูลทั่วไปประเทศโปแลนด์


โปแลนด์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐโปแลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป มีพรมแดนติด 7 ประเทศ ได้แก่ ทิศเหนือจรดรัสเซีย (แคว้นคาลีนินกราด) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกจรดลิทัวเนีย เบลารุส และยูเครน ทิศใต้จรดสโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็ก ทิศตะวันตกจรดเยอรมนี และทิศเหนือจรดทะเลบอลติก 

ภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบเกือบทั้งประเทศ นอกจากบริเวณชายแดนทางใต้เป็นทิวเขาตาตรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เพเทียและภูเขาซูดีทีส ซึ่งมียอดเขาสูงที่สุดคือยอด Rysy สูงจากระดับน้ำทะเล 8,200 ฟุต เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างโปแลนด์กับสโลวาเกีย โปแลนด์มีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำโอเดอร์ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ และแม่น้ำวิสตูลาที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศ 


การแบ่งเขตการปกครอง

โปแลนด์แบ่งเขตการปกครองระดับบนสุดออกเป็น 16 จังหวัดภูมิอากาศ

โปแลนด์เป็นประเทศที่มีอากาศหนาว มีเมฆมาก ช่วงอากาศอบอุ่นจะมีฝน หรือลูกเห็บตกลงมา ฤดูร้อนมีอากาศอบอุ่นและมีฝนตกปรอยๆ ไปจนถึงฝนตกฟ้าคะนอง โดยฤดูหนาวในโปแลนด์จะมีอุณหภูมิเฉลี่ย – 5 ถึง – 1 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 16.5 – 19 องศาเซลเซียส


ฤดูกาล

  • ฤดูหนาว (Winter) (พฤศจิกายน – มีนาคม)
  • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) (เมษายน – มิถุนายน)
  • ฤดูร้อน (Summer) (มิถุนายน – กันยายน)
  • ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) (ตุลาคม – พฤศจิกายน)


ระบบการศึกษา

โปแลนด์ให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศเป็นอย่างมาก และรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนา ปฏิรูปการศึกษามาตั้งแต่ปี 1999 จนทำให้ปัจจุบันประเทศนี้ติดอันดับประเทศที่มีระบบการศึกษาก่อนอุดมศีกษาเป็นอันดับ 4 ของยุโรปและติด top 10 ของโลก เรียกว่า ถ้าวัดกันเฉพาะการศึกษาแบบปวช. แล้ว โปแลนด์ผลิตช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญในสายงานบริการที่สำคัญๆให้แก่กลุ่ม EU เลยทีเดียว และไม่น่าแปลกใจที่คนงานชาวโปแลนด์จะเป็นที่นิยมในหมู่นายจ้างในประเทศยุโรปตะวันตก


ขอบคุณข้อมูลจาก: wikipedia , Expedia, Campus-Star


สถาบันและนักศึกษาบางส่วนของเราโซเฟีย MA in International Relations at Lazarski University


อ่านต่อ
น้องนีน จบหลักสูตรภาษา 1 ปีที่ 

Warsaw University of Technology


อ่านต่อน้องมุก หลักสูตรภาษา 1 ปี 

Warsaw University of Technology


อ่านต่อโม อัญชิสา

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขา Business and Administration 

จาก University of Wroclaw ประเทศโปแลนด์


อ่านต่อใช้ชีวิตอยู่โปแลนด์ช่วงโควิดเป็นอย่างไร


อ่านต่อถังโอ๊ค  พณศักดิ์  

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

University of Wroclaw โปแลนด์


อ่านต่อแชร์ประสบการณ์การเรียนและ

การใช้ชีวิตที่โปแลนด์ จากน้องนีน พาณิกา


อ่านต่อ