0

ข้อมูลทั่วไปประเทศนิวซีแลนด์


นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ - นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร โดยที่มี ทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองงา

พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศเขตอบอุ่น และภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและความสวยงามทางธรรมชาติ เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์เน้นการค้าโดยมีฐานจากการเกษตร ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปนิยมการเดินทางเดินทางและสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมภายนอกเป็นกิจกรรมที่นิยมกันโดยเฉพาะกีฬาต่าง ๆ คือ รักบี้ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติ คริกเกต และ เนตบอล รวมถึง กีฬาเอกซ์ตรีมสปอร์ตและการเดินไกล


ภูมิอากาศ

ประเทศนิวซีแลนด์มีลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น เนื่องจากรับอิทธิพลของลมประจำ คือ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ที่นำความชื้นจากทะเลเข้ามาทำให้ฝนตกอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะใต้ ซึ่งเป็นด้านที่รับลม ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก - ลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก - กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก อากาศแตกต่างกันดังนี้ - เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ - เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก - เกาะใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมอยู่ทั่ว


ฤดูกาล

  • ฤดูร้อน (Summer) (ธันวาคม – กุมภาพันธ์)
  • ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) (มีนาคม – พฤษภาคม)
  • ฤดูหนาว (Winter) (มิถุนายน – สิงหาคม)
  • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) (กันยายน – พฤศจิกายน)


ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นแบบสามระดับ ซึ่งรวมถึงโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไฮสกูล) และการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียนโปลีเทคนิค ปีการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน แต่โดยทั่วไปจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนธันวาคมสำหรับโรงเรียนประถม ปลายเดือนมกราคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมสำหรับโรงเรียนมัธยมปลายและโรงเรียนโปลีเทคนิค และตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนสำหรับมหาวิทยาลัย


ขอบคุณข้อมูลจาก: wikipedia