ข้อมูลทั่วไปประเทศเนเธอร์แลนด์


เนเธอร์แลนด์ หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ หรือ ฮอลันดา หรือ วิลันดา ประกอบด้วยสิบสองจังหวัดในยุโรปตะวันตก และสามเกาะในแคริบเบียน เนเธอร์แลนด์ส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปมีอาณาเขตทิศเหนือและตะวันตกจดทะเลเหนือ ทิศใต้จดประเทศเบลเยียม และทิศตะวันออกจดประเทศเยอรมนี และมีพรมแดนทางทะเลร่วมกับเบลเยียม เยอรมนีและสหราชอาณาจักร 


ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรก ๆ ของโลกที่มีรัฐสภาจากการเลือกตั้ง และปกครองด้วยประชาธิปไตยระบบรัฐสภา จัดระเบียบเป็นรัฐเดี่ยว เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ คือ อัมสเตอร์ดัม ทว่า ที่ทำการรัฐบาลตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์


ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ต่ำ โดย 20% ของพื้นที่อยู่ และ 21% ของประชากรอาศัยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และ 50% ของพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกินหนึ่งเมตร ซึ่งลักษณะเด่นนี้เป็นที่มาของชื่อประเทศ ในภาษาดัตช์ อังกฤษและภาษาอื่นของยุโรปอีกหลายภาษา ชื่อประเทศหมายถึง "แผ่นดินต่ำ" หรือ "กลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำ" พื้นที่บริเวณกว้างของเนเธอร์แลนด์เกิดจากชะวากทะเลของแม่น้ำสำคัญของทวีปยุโรปสามสายและลำน้ำแตกสาขาเกิดเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไรน์–เมิซ–ซเกลดะ (Rhine–Meuse–Scheldt delta) พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นที่ราบ ยกเว้นเนินเขาทางตะวันออกเฉียงใต้และเทือกเขาเตี้ย ๆ หลายเทือกทางตอนกลาง 

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นสมาชิกก่อตั้งของสหภาพยุโรป จี-10 นาโต้ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) องค์การการค้าโลก และเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพเศรษฐกิจไตรภาคีเบเนลักซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นที่ตั้งขององค์การห้ามอาวุธเคมี และศาลระหว่างประเทศห้าศาล ได้แก่ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอาญาระหว่างประเทศ คณะตุลาการอาญาระหว่างประเทศสำหรับอดีตยูโกสลาเวียและคณะตุลาการพิเศษสำหรับเลบานอน สี่ศาลแรกตั้งอยู่ในกรุงเฮก เช่นเดียวกับยูโรโปล สำนักข่าวกรองอาชญากรรมของสหภาพยุโรป และยูโรจัสต์ สำนักความร่วมมือทางตุลาการ ทำให้กรุงเฮกได้รับสมญาว่า “เมืองหลวงกฎหมายโลก” ประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมอิงตลาด โดยอยู่ในอันดับที่ 17 จาก 177 ประเทศในดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ในปี 2554 เป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงสุดเป็นอันดับที่ 10 ของโลก ในเดือนพฤษภาคม ปีเดียวกัน OECD จัดให้เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศ "ที่มีความสุขที่สุด" ในโลก ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการครองชีพที่สูง 


 ภูมิอากาศ

ประเทศเนเธอร์แลนด์มีที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลเหนือ จึงได้รับอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นด้วย ทำให้ภูมิอากาศของประเทศอบอุ่นกว่าประเทศอื่นๆในยุโรป และมีฝนตกชุกในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง มากถึง 700 มิลลิเมตรต่อปี


ฤดูกาล

ประเทศเนเธอร์แลนด์มีด้วยกัน  4 ฤดูกาล คือ

 • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนกรกฎาคม เป็นช่วงชมดอกไม้บาน
 • ฤดูร้อน (Summer) ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เป็นช่วงที่อบอุ่นที่สุดและเป็นช่วงพีคสุดของการท่องเที่ยว
 • ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นอีกช่วงที่นิยมมาเที่ยวกัน
 • ฤดูหนาว (Winter) ระหว่างเดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่หนาวจัดและมีหิมะตก


ระบบการศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา (Elementary School) นักเรียนอายุ 4 – 12 ปี โรงเรียนประถมศึกษาในเนเธอร์แลนด์จะมี 8 ระดับชั้น ซึ่งจะเรียกกันว่า Groep 1 (Group 1) ถึง Groep 8 ซึ่งการศึกษาภาคบังคับนั้นจะเริ่มที่ Group 2 แต่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มักจะได้รับการศึกษาตั้งแต่ Group 1 ในอดีตก่อนที่จะมีการรวมกันเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในปีค.ศ. 1989 Group 1 และ 2 ถูกแยกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลมาก่อน สำหรับเนื้อหาการเรียนการสอน ตั้งแต่ใน Group 3 นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าควรอ่าน และเขียนอย่างไร และเรียนรู้หลักคณิตศาสตร์ โรงเรียนส่วนใหญ่จะเริ่มสอนภาษาอังกฤษใน Group 7 และ 8 แต่ก็มีบางโรงเรียนอีกเช่นกันที่เริ่มสอนกันตั้งแต่ใน Group 4


 • โรงเรียนมัธยมศึกษา (High School) หลังจากนักเรียนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา เด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะเข้าเรียนตรงต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีการเรียนการสอนในหลากหลายแบบทั้ง VMBO, HAVO หรือ VWO

VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs // Preparatory Middle-Level Applied Education)

เป็นการศึกษาในช่วงอายุ 12 ปีถึง 16 ปี ซึ่งมีการผสมผสานกันระหว่างหลักสูตรวิชาชีพ และหลักสูตรทางทฤษฎี ซึ่งร้อยละ 60 ของนักเรียนชาวดัตช์มักจะเลือกเข้าเรียนใน VMBO


HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs // Higher General Continued Education)

มี 5 ระดับชั้น ตั้งแต่นักเรียนอายุ 12 ถึง 17 ปี ซึ่งเมื่อเรียนจบในระดับนี้จะสามารถเข้าเรียนต่อในระดับ HBO (โพลีเทคนิค) ต่อไปได้


VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs // Preparatory Scientific Education)

มี 6 ระดับชั้น ตั้งแต่นักเรียนอายุ 12 ถึง 18 ปี ซึ่งสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากประวัติและวิชาที่เรียนเป็นหลัก


 • Tertiary Education
 1. MBO (middelbaar beroepsonderwijs // middle-level applied education)
  เป็นการศึกษาต่อเนื่องในระดับวิชาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่เคยเรียนในระดับ VMBO ก็จะเรียนต่อในระดับนี้ ซึ่ง MBO มีทั้งสิ้น 1-4 ปีการศึกษา
 2. การศึกษาในระดับนี้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จะมี 2 ประเภทของสถาบัน คือ Universities of Applied Sciences และ Research Universities ซึ่งมีระดับปริญญา 3 ระดับคือ ปริญญาตรี, ปริญญาโท และ PhD  โดยการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็น B.A., B.Sc., LL.B. จะเรียนทั้งสิ้น 3 ปี แต่ถ้าเป็น B.Eng. หรือ B. Nursing จะเรียนทั้งสิ้น 4 ปีการเรียนระดับปริญญาโท ถ้าเป็นหลักสูตรทางด้าน Engineering, Agriculture, Mathematics และ Natural Sciences จะต้องเรียน 2 ปี หรือถ้าเป็นหลักสูตรทางด้าน Verinary Medicine, Medicine หรือ Pharmacy จะต้องเรียน 3 ปี ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ ที่เน้นการเรียนเฉพาะทฤษฎีจะเรียนแค่ประมาณ 1 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก:  Wikipedia,  Skyscanner

สถาบันและนักศึกษาบางส่วนของเราเรื่องเล่าเมืองกังหัน 

(ก้าวแรกของชีวิตเด็กนักเรียนอีกครั้ง) 

By น้องมด ธารทิพย์


อ่านต่อ

Bangkok
______________________________________

Address: 28/10 Sukhumvit 61
North Klongton, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand
Tel: (66)8 1934 9695,

            (66)8 1655 7044,

            (66)8 6305 5259Chiangmai
____________________________________


Tel: (66)8 1359 2100
        


 


เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่