0


ก่อตั้งขึ้นโดยนักการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  

เราเชื่อว่าทุกคนควรมีโอกาสเลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ   โอกาสทางการศึกษาไม่ควรถูกปิดกั้นด้วย อายุงบประมาณ เกรดเฉลี่ย เพศสภาพหรือปัจจัยอื่นๆ 

เราจึงเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาในนานาประเทศมากกว่า 30 ปี  

และเรามีทางเลือกให้กับทุกๆ คนไม่ว่าจะมีงบประมาณมากหรือน้อย  

เกรดดีเลิศหรือเฉียดฉิว  ภาษาดีหรือไม่ดีสนใจเรียนต่อต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เป็นสมาชิกของ TIECA  FRANCO-THAI  และได้รับการรับรองโดย  FELCA  GSM   SuccessCanada