เลือกเรียนต่อที่  Europe – UK 

________________________________________


สหราชอาณาจักรและยุโรปเป็นศูนย์กลางการศึกษามาช้านาน โรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรเป็นที่นิยมของนักเรียนและผู้ปกครองเนื่องจากมีระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมาที่ดี นอกจากนั้นสหราชอาณาจักรยังมีระบบการศึกษาแบบสายอาชีพที่เข้มแข็ง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนสาขาต่างๆตามความถนัดหรือความชอบได้และการศึกษาระดับปริญญาตรี-โทก็มีความหลากหลายปรับเปลี่ยนเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของตลาดงานได้อย่างรวดเร็ว ส่วนข้อได้เปรียบของการศึกษาในยุโรปคือค่าเล่าเรียนประหยัดและได้วีซ่าเฃงเก้นซึ่งทำให้นศ.สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆในกลุ่มเชงเก้นได้กว่า 20 ประเทศ และมีระบบการฝึกงานที่เข้มแข็ง เน้นภาคปฏิบัติควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎี 

Bangkok
______________________________________

Address: 28/10 Sukhumvit 61
North Klongton, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand
Tel: (66)8 1934 9695,

            (66)8 1655 7044,

            (66)8 6305 5259Chiangmai
____________________________________


Tel: (66)8 1359 2100
        


 


เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่