0

CONTACT Bangkok Office

บริษัท ศตะดีวิศว์ (กรุงเทพ) จำกัด
ที่อยู่: 28/10 ซอย สุขุมวิท 61 ถนน สุขุมวิท
แขวง คลองตันหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร: (66)2 714 7303, (66)2 714 7331-2
แฟกซ์: (66)2 714 7304
Chiangmai Office
บริษัท ศตะดีวิศว์ (กรุงเทพ) จำกัด สาขาเชียงใหม่
ที่อยู่: 191 ห้อง 5D ชั้น 5 อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช 

ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร: (66)53 214 931, (66)8 1359 2100