0

ข้อมูลทั่วไปประเทศจีน


สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ระบบการปกครองเป็นแบบคอมมิวนิสต์ มีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนแบ่งการปกครองออกเป็น  22  มณฑล   (ไม่รวมพื้นที่พิพาทไต้หวัน),   5 เขตปกครองตนเอง, 4 เทศบาลนคร (ปักกิ่ง, เทียนจิง, เซี่ยงไฮ้, และฉงชิ่ง), และ 2 เขตบริหารพิเศษ ได้แก่   ฮ่องกง และ   มาเก๊า ประเทศจีนมีพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4 แล้วแต่วิธีการวัด ประเทศจีนมีอาณาเขตติดต่อกับ 14 ประเทศ มากกว่าประเทศอื่นใดในโลก (เท่ากับรัสเซีย) เรียงตามเข็มนาฬิกาได้แก่ ประเทศเวียดนาม   ลาว   พม่า   อินเดีย   ภูฏาน   เนปาล   ปากีสถาน   อัฟกานิสถาน   ทาจิกิสถาน   คีร์กีซสถาน   คาซัคสถาน   รัสเซีย มองโกเลีย และเกาหลีเหนือ นอกเหนือจากนี้   พรมแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ สาธารณรัฐจีนตั้งอยู่ในน่านน้ำอาณาเขต ประเทศจีนมีพรมแดนทางบกยาว 22,117 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในโลก


ภูมิอากาศ
ประเทศจีนมีสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่เป็นฤดูแล้งและฤดูมรสุมชื้น ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิในฤดูหนาวและฤดูร้อนในฤดูจะหนาวเย็นและแห้งแล้ง ขณะที่ในฤดูร้อนจะอบอุ่นและชุ่มชื้น


ฤดูกาล
•  ฤดูหนาว (Winter) (พฤศจิกายน-กลางมีนาคม)

• ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)(มีนาคม-พฤษภาคม)

• ฤดูร้อน (Summer)(พฤษภาคม-สิงหาคม)

• ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn)(กันยายน-ตุลาคม)


ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาของจีนวางแผนโดยรัฐบาลกลาง   โดยมีกระทรวงศึกษาธิการจีนเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญที่สุด   ในการควบคุมดูแลระบบการศึกษา รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการบัญญัติกฎหมาย กำหนดนโยบาย และแผนงานด้านการศึกษา   ดูแล และ   วางแผนการพัฒนาระบบการศึกษาจีน ปรับเปลี่ยนนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศจีนมีการศึกษาภาคบังคับทั้งหมด 9 ปี ได้แก่  ระดับประถมศึกษา 6 ปี และ มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี


ระบบการศึกษาประเทศจีนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน, การศึกษาด้านวิชาชีพ, การศึกษาระดับอุดมศึกษา, การศึกษาผู้ใหญ่, การเรียนการสอนภาษาจีน


ขอบคุณข้อมูลจาก: wikipedia


สถาบันและนักศึกษาบางส่วนของเรา


คุยแบบกันเองๆ กับ

น้องนัน จุฑามาศอ่านต่อ


อยากเรียนแพทย์ 

หลักสูตรเตรียมแพทย์ดีอย่างไรอ่านต่อ


ช่วงโควิดใครว่าเรียนมหาวิทยาลัยเมืองนอกไม่ได้ แชร์ประสบการณ์ตรงจากน้องโมเดล


อ่านต่อ


น้องพลอยแชร์ประสบการณ์

เรียนภาคภาษาจีนที่ 

Zhejiang University of Technology (ZJUT)


อ่านต่อ