0

เลือกเรียนต่อที่ Canada - USA

________________________________________


ทวีปอเมริกาเหนือเป็นแหล่งการศึกษาชั้นนำ เฉพาะในสหรัฐอเมริกามีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาถึงกว่า 4,000 แห่ง มีโรงเรียนประจำเอกชนระดับแนวหน้าของโลกในหลากหลายมลรัฐ ส่วนแคนาดาเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าสะอาดสวยงามปลอดภัยและระบบการศึกษาดีเลิศ