0

เลือกเรียนต่อที่  Australia -  New  Zealand
_____________________________________

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นอีกจุดหมายที่นักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจ โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมและหลักสูตรวิชาชีพที่มีให้เลือกหลากหลาย เป็นสองประเทศที่มีความเป็นธรรมชาจิและมีความปลอดภัยสูงผู้คนเป็นมิตร