null

0

ABOUT                        Study wiz เป็นสถาบันแนะแนวการศึกษานานาชาติซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) และ Federation of Education and Language Consultant Associations (FELCA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2528 นับเป็นหนึ่งในศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการและให้คำแนะนำแก่ผู้ทีต้องการไปศึกษาต่อในต่างแดน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ มัธยม อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียนภาษาทั้งระยะสั้น-ยาว และ ซัมเมอร์คอร์ส ในประเทศจีน เกาหลี รัสเซีย โปแลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ รวมถึงการบริการทางด้าน ทำวีซ่า หาที่พัก และ ตั๋วเดินทาง


 เราให้บริการทางการศึกษาแบบครบวงจรตั้งแต่

• ให้คำปรึกษาและหาสถาบันให้เหมาะสมกับความต้องการ ความถนัด และงบประมาณ
• ดำเนินการสมัครและให้คำปรึกษา ตลอดขั้นตอนการสมัคร
• ติดตามสถานะใบสมัคร และเป็นตัวแทนสอบถามให้นักเรียนนักศึกษา
• ช่วยเหลือตลอดขั้นตอนการขอวีซ่า
• จัดหาที่พักในต่างประเทศ
• ช่วยจองตั๋วเครื่องบินราคานักศึกษา
• จัดทำประกันสุขภาพและการเดินทางในต่างประเทศ
• จัดคนไปรับที่สนามบินในต่างประเทศ
• จัดหาผู้ดูแล (Guardian) สำหรับผู้เยาว์
• ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาออกเดินทาง
• ดูแลต่อเนื่องจนจบการศึกษา


หลักสูตรที่เราแนะแนวศึกษาต่อในต่างประเทศ


• มัธยมศึกษา
• อนุปริญญา
• ปริญญาตรี
• ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี


ประเทศที่เราให้การแนะแนวศึกษาต่อในต่างประเทศ

• จีน
• เนเธอร์แลนด์
• เกาหลี
• ไอร์แลนด์
• รัสเซีย
• อังกฤษ
• โปแลนด์
• อเมริกา
• ฝรั่งเศส
• แคนาดา
• อิตาลี
• ออสเตรเลีย
• เยอรมนี
• นิวซีแลนด์