0

บทสัมภาษณ์ของ น้องนัท กฤตภาส เรียนที่ DUFE สาขา BSc Business Management

บทสัมภาษณ์ของ น้องนัท กฤตภาส เรียนที่ DUFE สาขา BSc Business Management


2020-02-12 14:30:32


Dongbei University of Finance and Economic (DUFE) ตั้งอยู่ที่เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง เป็นมหาลัยเก่าแก่ เพราะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1952 และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านการเงิน การธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ ติดอันดับ Top 5 ของประเทศจีนทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้ชายหาดและมีภูเขาโอบล้อมทำให้บรรยากาศของมหาวิทยาลัยร่มรื่นและน่าเรียนมากๆ


มหาวิทยาลัย DUFE เปิดหลักสูตรทั้งปริญญาตี และปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ ด้วยกัน 2 สาขา ได้แก่


หลักสูตรปริญญาตรี

1. Business Management

2. Tourism Management


หลักสูตรปริญญาโท

1. International Business Management

2. Tourism Management