0

เรียนปริญญาอังกฤษในงบโปแลนด์ กับ Lazarski University, Warsaw, Poland

เรียนปริญญาอังกฤษในงบโปแลนด์ กับ Lazarski University, Warsaw, Poland


2021-05-27 22:10:00

เรียนยุโรปแถมได้ปริญญาจากอังกฤษในงบเบาๆ ไม่ต้องรอขอทุน
เรียนปริญญาอังกฤษในงบโปแลนด์ กับ Lazarski University, Warsaw, Poland

สัมมนา Lazarski University, Warsaw, Poland
วันอังคารที่ 1 มิ.ย. 64/Tuesday 1 June 2021
เวลา/Time:  16.00 


ลงทะเบียนเข้าฟังฟรี   คลิก  
Lazarski University เป็นหนึ่งในม.เอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโปแลนด์ โดยเฉพาะสาขานิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาเดียวและสองปริญญา (รับ 2 ใบ จากโปแลนด์และอังกฤษ) ม.ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงวอร์ซอ สะดวกแก่การเดินทาง  หลักสูตรภาคอินเตอร์ออกแบบโดยความร่วมมือกับ Boston U ในอเมริกาและ Conventry U ในสหราชอาณาจักรค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายประหยัด
หลักสูตร 2 ปริญญา dual degrees (Lazarski University และ Coventry University, UK) 


ปริญญาตรี

  • BA in Business Economics
  • BA in International Relations and European Studies

ปริญญาโท

  • MSc in International Business Economics
  • MA in International Relations


และหลักสูตรปริญญาเดียวจาก Lazarski อีกมากมายหลายสาขา รวมทั้ง BA in Aviation Law and Professional Pilot License และ Airline Management
จัดโดย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility