0

ทำไมการศึกษาใน Finland ถึงขึ้นครองเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

ทำไมการศึกษาใน Finland ถึงขึ้นครองเป็นอันดับต้นๆ ของโลก


2020-11-11 13:19:41


ที่ฟินแลนด์อาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับและมีเกียรติ
คนส่วนใหญ่ที่ฟินแลนด์ตั้งใจอยากเป็นครู เพราะครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับ ไม่ต่างจากแพทย์หรือทนายความ ฉะนั้นคนที่เก่งๆ ของประเทศจะแข่งขันกันที่จะได้เป็นครู นอกจากนั้นระบบการศึกษาในฟินแลนด์ยังกำหนดให้อาจารย์ประจำชั้นต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ส่วนอาจารย์ประจำวิชาจะต้องจบการศึกษาในคณะวิชาที่สอนก่อน และจึงมาศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาโทในคณะศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษและครูแนะแนว ที่ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทด้านการศึกษาพิเศษและการแนะแนวอีกด้วย

นอกจากนั้นประเทศฟินแลนด์เน้นการเรียนในรูปแบบที่ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการ “เล่น” และต้องการให้เด็กเป็นศูนย์กลางโดยแท้จริง หรือที่เรียกว่า Child-centered ที่ให้ความยืดหยุ่นสูง นอกจากนั้นก็ได้ออกแบบระบบการศึกษาที่เรียกว่า Phenomenon-Based Learning (PBL) ที่เป็นการเรียนจากหัวข้อหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เป็นการเรียนในลักษณะของโครงงานที่นักเรียนให้ทำงานเป็นกลุ่มและมีเนื้อหาการเรียนครอบคลุมหลายวิชา โดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากกว่าการเรียนเพื่อไปสอบและต้องพัฒนาเด็กไปพร้อมๆ กันมากกว่าจะแข่งขันกันเอง
ในระดับอนุบาลประเทศฟินแลนด์จะเน้นให้เด็กได้ใช้เวลากับครอบครัวมากกว่าการเรียน นั่นเป็นเพราะว่าครอบครัวจะมอบความรัก ความรู้ สร้างสิ่งที่ดีงาม และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีให้กับเด็กๆ ได้ดีกว่าที่โรงเรียน โดยที่ฟินแลนด์จะมีการเปิดรับนักเรียนตั้งแต่วัยเด็ก 8 เดือน – 5 ปีด้วยเหมือนกัน แต่จะเรียกว่า “Daycare” ซึ่งโรงเรียนที่จะรับนักเรียนได้ต้องมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ ได้วิ่งเล่นกัน นอกจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปเล่นกับลูกๆ ได้ หรือถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่อยากส่งลูกไปที่ Daycare ก็สามารถที่จะจัดบ้านตัวเองให้เป็น Daycare ได้และทางเทศบาลเมืองจะจ่ายเงินสนับสนุนให้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พ่อแม่ได้เลี้ยงดูลูกๆ ด้วยตัวเอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ปกครองที่รับเงินมาแล้วจะสามารถเลี้ยงดูลูกแบบไม่สนใจ ปล่อยปละละเลยได้ เพราะทางเทศบาลจะมีการสุ่มตรวจอยู่ตลอดว่าผู้ปกครองดูแลเด็กๆ ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่


ฟินแลนด์จะเน้นเรียนน้อยๆ เพื่อที่ให้เด็กได้แบ่งเวลาไปทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจ เด็กในวัยประถมที่ฟินแลนด์ จะเรียนไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง เพราะที่ฟินแลนด์เชื่อว่าเด็กในวัยนี้ควรมีเวลาในการทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจมากกว่าการมาเรียนอยู่ในห้องเรียนทั้งวัน และที่สำคัญฟินแลนด์จะจำกัดจำนวนเด็กในชั้นเรียนให้น้อย เพื่อสะดวกให้ครูดูแลอย่างทั่วถึง โดยที่กำหนดให้มีนักเรียนห้องละ 12 คน สูงสุดไม่เกิน 20 คน เพื่อง่ายต่อการดูแล และได้พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคุณครูและนักเรียน เพราะจะเน้นการพัฒนาความสามารถของเด็กๆ ให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข


การศึกษาที่ฟินแลนด์ไม่เน้นเกรดเฉลี่ย เพราะประเทศฟินแลนด์เห็นว่าการเรียนไม่ใช่การแข่งขัน หรือเป็นตัวแบ่งแยกความภาคภูมิใจ หรือสร้างความอับอายให้แก่นักเรียน ดังนั้นจึงเน้นการเรียนที่เป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้มากกว่าการได้เกรดเฉลี่ยดีๆ นั่นทำให้เด็กๆได้โฟกัสที่การเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจมากกว่า และสามารถทำให้พวกแสดงตัวตนออกมาได้อย่างชัดเจนว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร


ฟินแลนด์ไม่มีการสอบวัดระดับของส่วนกลาง เพราะแต่ละโรงเรียนในฟินแลนด์มีจุดประสงค์และเป้าหมายในการให้ความรู้และพัฒนาเด็กๆ ที่แตกต่างกันไป ฉะนั้นจึงไม่สามารถใช้ข้อสอบมาตรฐานมาเป็นตัวชี้วัดผลคะแนนได้


โรงเรียนที่ฟินแลนด์จะบริหารอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด โดยจะจ้างผู้อำนวยการจากภายนอกโรงเรียนมาบริหารงาน และให้กรรมการโรงเรียนดูแล ซึ่งถ้าผู้อำนวยการมีผลงานที่ไม่ดีก็ต้องเชิญออกได้ จะไม่ใช้ระบบราชการหรืออายุราชการในการคัดเลือกคนเข้ามาบริหารโรงเรียน และจะไม่ใช้อาจารย์ในสถาบันมาเป็นผู้บริหาร ด้วยความที่เขาเชื่อว่าจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถในการบริหารจริงๆ เพราะการที่สอนเก่ง ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเก่งในเรื่องการบริหารด้วย


Studywiz ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี แบบ mixed-mode เรื่องการเรียนต่อภาคอินเตอร์ที่สอง destination ใหม่มาแรง  Poland และ Finland

ใครใคร่มาพบกัน เชิญมาพบกัน
ใครใคร่ซูม เชิญมาซูมกัน


Study in Poland
พฤหัสที่ 26 พ.ย. 2020 เวลา 13.30 น.
ห้องประชุม สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ TIECA
ชั้น 18 อาคาร KSL BTS พญาไท ทางออกที่ 4
พบกับ Mr. Marcin Uminski สดตรงจากวอร์ซอพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน Think Poland กรุงเทพ
เรียนโปแลนด์ มาตรฐานยุโรป ค่าใช้จ่ายไทยๆจริงหรือ โปรแกรมไหนเด่น ยูไหนดังมาฟังกัน
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งสัมมนาหรือขอ link zoom ได้ที่    https://bit.ly/36gHPhQStudy in Finland
ศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2020 เวลา 13.30 น.
ห้องประชุม สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ TIECA
ชั้น 18 อาคาร KSL BTS พญาไท ทางออกที่ 4
พบกับ Ms Bettina Westerholm สดตรงจากฟินแลนด์พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน studywiz
ทำไมฟินแลนด์ถึงมีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก และพบหลักสูตรใหม่ล่าสุด pathway สำหรับนร.วุฒิม. 6 หรือเกรด 12 จบแล้วการันตีเรียนต่อป.ตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย Early Childhood Education and Care, AI, Automation Engineering, International Business, Mechanical and Sustainable Engineering, Tourism, Maritime Management, Technology และป.โทสาขาต่างๆ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งสัมมนาหรือขอ link zoom ได้ที่  https://bit.ly/3pbulN2


ค้นคว้าเรียบเรียงโดย ทีมแนะแนว studywiz
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility