null

0

Ecole Ferrières


สถาบันการโรงแรม  Ecole Ferrières

เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษา ในประเทศฝรั่งเศส ที่เน้นการเรียนการสอน ที่มาจากการปฏิบัติจริง ๆ โดยเฉพาะเน้นให้นักศึกษานั้นได้พัฒนาทักษะความรู้ทางด้าน Soft Skills ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการ


ซึ่งได้รับการยอมรับจากโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้าชั้นนำ อาทิ Ritz Hotel Paris, Four Seasons Hotels and Resorts, Cartier, Hermes Paris และอื่นๆอีกมากมาย


โดยเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว ป.ตรีและป.โท ทางด้าน Hospitality, Gastronomy และ Luxury


มีห้องเรียนและห้องปฎิบัติการบนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ในปราสาทเก่าแก่ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 มีทั้งโรงแรมระดับ 4 ดาว ภัตตาคาร สำหรับนักเรียนฝึกภาคปฎิบัติการ รวมไปถึงไร่องุ่นสำหรับบ่มทำไวน์ด้วย


คลิปสถาบัน

ดูข้อมูลทั้งหมด

SKU
SKU-1z5i41uu3s1z5i41uu3s
น้ำหนัก
1 กรัม
ราคา
100 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน

Gastronomicom

10000 บาท

Le Cordon Bleu

100 บาท