ข้อมูลทั่วไปประเทศรัสเซีย


รัสเซีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศในยูเรเชียเหนือ และเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลก กว่า 10,000,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยของโลกถึงหนึ่งในแปด รัสเซียยังเป็นชาติมีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 9 ของโลก โดยมีประชากร 143 ล้านคน รัสเซียปกครองด้วยระบอบสหพันธ์สาธารณรัฐกึ่งประธานาธิบดี ประกอบด้วย 83 เขตการปกครอง ไล่จากตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้ รัสเซียมีพรมแดนติดกับนอร์เวย์ ฟินแลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย และโปแลนด์ (ทั้งสองผ่านมณฑลคาลินินกราดเบลารุส ยูเครน จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน คาซัคสถาน จีน มองโกเลียและเกาหลีเหนือ นอกจากนี้ยังมีพรมแดนทางทะเลติดกับญี่ปุ่นโดยทะเลโอฮอตสค์ และสหรัฐอเมริกาโดยช่องแคบแบริง อาณาเขตของรัสเซียกินเอเชียเหนือทั้งหมดและ 40% ของยุโรป แผ่ข้ามเก้าเขตเวลาและมีสิ่งแวดล้อมและธรณีสัณฐานหลากหลาย รัสเซียมีปริมาณทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงานสำรองใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก เช่นเดียวกับผู้ผลิตน้ำมันอันดับหนึ่งทั่วโลก รัสเซียมีป่าไม้สำรองใหญ่ที่สุดในโลกและทะเลสาบในรัสเซียบรรจุน้ำจืดประมาณหนึ่งในสี่ของโลก


รัสเซียมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดอันดับที่ 11 ของโลกโดยจีดีพีมูลค่าตลาด หรือใหญ่ที่สุดอันดับที่ 6 โดยความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ โดยมีงบประมาณทางทหารมากที่สุดอันดับที่ 5 ของโลก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจจัดอันดับรัสเซียเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับที่ 9 ของโลกใน พ.ศ. 2554 ขึ้นจากอันดับที่ 10 ใน พ.ศ. 2553 รัสเซียเป็นหนึ่งในห้ารัฐอาวุธนิวเคลียร์ที่ได้รับการรับรองและครอบครองคลังแสงอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงใหญ่ที่สุดในโลก รัสเซียเป็นมหาอำนาจและสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สมาชิก จี 20 สภายุโรปและความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป องค์การการค้าโลก และเป็นสมาชิกผู้นำเครือจักรภพรัฐเอกราช อดีตสมาชิกกลุ่ม 7


ประเทศรัสเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 

 • 46 แคว้น (Provinces - oblast)
 • 22 สาธารณรัฐ (Republics - respublika )
 • 9 ดินแดน (Territories - kraya )
 • 4 เขตปกครองตนเอง (Autonomous districts - avtonomnyye okruga)
 • 1 แคว้นปกครองตนเอง (Autonomous oblast - avtonomnaya oblast )
 • 3 นครสหพันธ์ (Federal cities - federalnyye goroda ) คือ มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และเซวัสโตปอลภูมิอากาศ

ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มาก ทำให้ระดับอุณหภูมิมีความแตกต่างกัน ซึ่งประเทศรัสเซียมีเขตภูมิอากาศที่มีความหลากหลาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีของรัสเซียฝั่งยุโรป จะต่ำกว่า 0 องศาฯ ทำให้แระเทศรัสเซียมีฤดูหนาวที่ยาวนาน และมีอากาศหนาวจัด พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ถูกปกคลุมด้วยหิมะเป็นเวลานานถึง 6 เดือน


ฤดูกาล

 • ฤดูร้อน จะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15 องศา ในเดือนมิถุนายน สภาพอากาศจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในปี โดยมีอุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาซึ่งชาวรัสเซียจะถือว่าร้อนมากเพราะสภาพภูมิอากาศในประเทศรัสเซียจะมีความชื้นน้อยมาก ต้นไม้จะเริ่มเขียวขจีและชาวรัสเซียนิยมที่จะมาอาบแดดกัน และในเดือนสิงหาคม อากาศจะเริ่มลดลงเหลือที่ 15-20 องศา 


 • ฤดูใบไม้ร่วง จะเริ่มในเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 10 องศา ในเดือนกันยายน น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและจะมีฝนตกบ้างในบางวัน บ้านเมืองจะสวยงามเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง เมื่อต้องกับแสงแดดจะเป็นสีเหลืองทองอร่ามงามตา อุณหภูมิจะลดลงไปเรื่อยๆ จนถึง -5 องศาในเดือนพฤศจิกายนและจะมีหิมะตกบ้าง 


 • ฤดูหนาว จะเริ่มในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิประมาณ -10 องศาในเดือนธันวาคม หิมะจะเริ่มตกหนักในช่วงเดือนกลางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศหนาวที่สุดแห่งปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ -15ถึง-30 องศา สภาพบ้านเมืองจะปกปิดไปด้วยหิมะทุกแห่ง การสัญจรไปมาค่อนข้างลำบาก 


 • ฤดูใบไม้ผลิ จะเริ่มเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิประมาณ 5 องศา ในเดือนมีนาคมน้ำแข็งที่ปกคลุมในตลอดฤดูหนาวจะเริ่มละลายและสภาพภูมิอากาศจะเริ่มอบอุ่นขึ้น แต่ต้องระวัง เนื่องจากสภาพถนนจะเปียกแฉะและสกปรกอาจทำให้เสื้อผ้าเปรอะเปื้อน และในเดือนพฤษภาคมจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 องศาและเริ่มมีแดดส่องบ้างในบางวัน 


ระบบการศึกษา

การศึกษาของรัสเซียมีลักษณะเป็นระบบต่อเนื่อง มีหลายรูปแบบของสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ระดับการศึกษาในระบบการศึกษาของรัสเซีย แบ่งเป็น

 • การศึกษาก่อนโรงเรียนปัจจุบันมีเด็กเข้าเรียนอยู่ประมาณร้อยละ 84 ของจำนวนเด็กทั้งหมดในช่วงวัย 5 – 6 ปี เพิ่มจากร้อยละ 67 ในปี 1999 ในรัสเซีย ระบบการดูแลเด็กค่อนข้างดี ตั้งแต่สมัยโซเวียต เด็กวัย 1 – 3 ปีจะต้องเข้าเรียนในแผนกเด็กเล็ก (เตรียมอนุบาล) และ 3 – 7 ปีจะเข้าเรียนในชั้นอนุบาล นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาเฉพาะทางของเด็ก เช่น อนุบาลเพื่อการพัฒนาการด้านสมองและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อนุบาลเพื่อการพัฒนาสุนทรียศาสตร์ อนุบาลเพื่อการพัฒนาทางร่างกาย อนุบาลเพื่อการปรับความผิดปกติด้านร่างกายและจิตวิทยาเด็ก อนุบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพอนามัย เป็นต้น อีกด้วย
    
 • ประถม-มัธยมศึกษาหรือเกรด 1 – 9 และต่อในเกรด 10 – 11 สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในแบบปกติ แต่เดิม การศึกษาขั้นพื้นฐานบังคับเพียงแค่ 9 ปี เท่านั้น การศึกษาแบบนี้แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงต้น (เกรด 1 – 4) ช่วงกลาง (เกรด 5 – 9) และช่วงปลาย (เกรด 10 – 11) ในบางพื้นที่ที่จำนวนครูไม่เพียงพอต่อการสอน จะมีการแบ่งนักเรียนเป็นกะเช้าหรือกะเย็น ใน 1 ปีการศึกษาจะแบ่งเป็น 4 เทอม ตั้งแต่ 1 กันยายน ถึงเดือนพฤษภาคม วิชาในแต่ละเทอมจะบังคับและกำหนดตายตัวโดยโรงเรียน จำนวนชั่วโมงในแต่ละปีตั้งแต่ 638 – 893 ชั่วโมง (น้อยกว่าในประเทศไทย) เกณฑ์การผ่านสอบมี 5 ระดับ ตั้งแต่ 5 (ดีเยี่ยม) ถึง 1 (ล้มเหลว - เรียนซ่อม) ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่ใช้เกณฑ์เทียบ 100 คะแนน
    
 • ประถม-มัธยมศึกษาพิเศษ / อาชีวศึกษา  หรือเกรด 10 และ 11 แบบพิเศษ นักเรียนที่จบจากระดับนี้ จะก้าวไปศึกษาต่อในสถานอุดมศึกษา หรือไม่ก็ออกมาประกอบอาชีพตามสาขาที่เรียนมา สถาบันศึกษาในระดับนี้ มีหลากหลายแบบ เช่น แบบธรรมดา แบบเน้นความรู้เฉพาะทาง (คณิตศาสตร์) แบบ Lyceum (เน้นวิชาด้านเทคนิค วิทยาศาสตร์เฉพาะทาง วรรณคดี หรือวัฒนธรรม จะเริ่มรับเข้าเรียนตั้งแต่ชั้น ม. 4 เป็นต้นไป เท่านั้น) แบบ Gymnasium (เน้นเทคนิค วิชาการเฉพาะทาง วรรณคดี หรือวัฒนธรรมเช่นกัน แต่ต่างตรงที่ จะรับเด็กตั้งแต่ชั้น ป. 5 เป้นต้นไป และจะเน้นเฉพาะวิชาเฉพาะสาขาเท่านั้น เช่น เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ) มีสองระดับย่อยในสายอาชีวะแบบนี้ คือ อาชีวะขั้นพื้นฐาน และอาชีวะขั้นสูง หลังจากที่ศึกษาสำเร็จขั้นพื้นฐานแล้ว นักศึกษาจะได้วุฒิที่เรียกว่า L-technician หากเทียบแล้ว จะเท่ากับระดับ ปวช. ของประเทศไทย อาชีวขั้นสูงจะเสริมการศึกษาในเชิงลึกและขยายฐานความสามารถของบุคคลกร โดยผู้ที่เรียนจะต้องเรียนต่ออีก 1 ปี สถาบันการศึกษาสำหรับการศึกษารูปแบบนี้ มี 2 ประเภท คือ
   1. Technicum จะสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานของสายอาชีวะ

         2. College จะสอนทั้งหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ของสายอาชีวศึกษา


 • อุดมศึกษามีลักษณะคล้ายคลึงกับที่ประเทศไทย แต่ในรัสเซีย มีระดับการศึกษาหลังปริญญาตรีอยู่อีก 2 ระดับ คือ 
 1. Candidate of Sciences (Kandidaat Nauk) และ
 2. Doctor of Sciences (Doktor Nauk) 

ผู้ที่มีคุณวุฒิทั้งสองประเภท สามารถมีปริญญาในสาขาที่แตกต่างกันได้ แต่ไม่สามารถทำต่อเนื่องในสาขาที่แตกต่างกันได้ บางครั้งอาจพบผู้ที่มีวุฒิของ Doctor of Sciences และถือวุฒิของ Candidate of Sciences ในสาขาอื่นที่ต่างกันไปได้เช่นกัน ส่วนมากต้องใช้เวลาประมาณ 10 ปี จึงจะสามารถจบวุฒิ Doctor of Sciences


ขอบคุณข้อมูลจาก: Wikipedia, Nexttour, Du Goal, Royal Thai Embassy (Moscow, Russia)

Bangkok
______________________________________

Address: 28/10 Sukhumvit 61
North Klongton, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand
Tel: (66)8 1934 9695,

            (66)8 1655 7044,

            (66)8 6305 5259Chiangmai
____________________________________


Tel: (66)8 1359 2100
        


 


เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่