0

เลือกเรียนต่อที่ Europe
_____________________________________

สหราชอาณาจักรและยุโรปเป็นศูนย์กลางการศึกษามาช้านาน โรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรเป็นที่นิยมของนักเรียนและผู้ปกครองเนื่องจากมีระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมาที่ดี นอกจากนั้นสหราชอาณาจักรยังมีระบบการศึกษาแบบสายอาชีพที่เข้มแข็ง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนสาขาต่างๆตามความถนัดหรือความชอบได้และการศึกษาระดับปริญญาตรี-โทก็มีความหลากหลายปรับเปลี่ยนเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของตลาดงานได้อย่างรวดเร็ว ส่วนข้อได้เปรียบของการศึกษาในยุโรปคือค่าเล่าเรียนประหยัดและได้วีซ่าเฃงเก้นซึ่งทำให้นศ.สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆในกลุ่มเชงเก้นได้กว่า 20 ประเทศ และมีระบบการฝึกงานที่เข้มแข็ง เน้นภาคปฏิบัติควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎี 

เลือกเรียนต่อที่ America
_____________________________________

ทวีปอเมริกาเหนือเป็นแหล่งการศึกษาชั้นนำ  เฉพาะในสหรัฐอเมริกามีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาถึงกว่า 4,000 แห่ง มีโรงเรียนประจำเอกชนระดับแนวหน้าของโลกในหลากหลายมลรัฐ ส่วนแคนาดาเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าสะอาด สวยงามปลอดภัยและระบบการศึกษาดีเลิศ

 

เลือกเรียนต่อที่  Australia & New Zealand
_____________________________________

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นอีกจุดหมายที่นักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจ โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยม และหลักสูตรวิชาชีพที่มีให้เลือกหลากหลาย เป็นสองประเทศที่มีความเป็นธรรมชาจิและมีความปลอดภัยสูง  ผู้คนเป็นมิตร 

เลือกเรียนต่อที่ Asia
_____________________________________

ในยุคปัจจุบัน ประชากรของทวีปเอเชียนับเป็น 60ของประชากรโลก มีผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาสื่อสารเป็นอันดับ 1ของโลกและมีจำนวนผู้ใช้มากกว่าภาษาอื่นๆหลายเท่าตัว นอกจากนั้นประเทศจีนเกาหลีและญี่ปุ่นยังเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีหลายแขนง ปัจจุบันนศ.ไทยนิยมไปศึกษาต่อในประเทศจีนมากขึ้นทุกปี  โดยนักศึกษาจากประเทศไทยเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีจำนวนมากเป็นอันดับที่สองรองจากประเทศเกาหลีใต้ โดยในปี 2018 มีนักศึกษาไทยเรียนอยู่ในประเทศจีนถึง 28,608 คนทีเดียว นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยในประเทศจีนหลายแห่งยังติดอันดับท้อปของโลกและขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในเอเชียอีกด้วย