0

เลือกเรียนต่อที่ Asia

_______________________________


ในยุคปัจจุบัน ประชากรของทวีปเอเชียนับเป็น 60ของประชากรโลก มีผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาสื่อสารเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีจำนวนผู้ใช้มากกว่าภาษาอื่นๆ  หลายเท่าตัว    นอกจากนั้นประเทศจีนเกาหลีและญี่ปุ่นยังเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีหลายแขนง ปัจจุบันนักศึกษาไทยนิยมไปศึกษาต่อในประเทศจีนมากขึ้นทุกปี โดยนักศึกษาจากประเทศไทยเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีจำนวนมากเป็นอันดับที่สองรองจากประเทศเกาหลีใต้ โดยในปี  2018  มีนักศึกษาไทยเรียนอยู่ในประเทศจีนถึง   28,608   คนทีเดียว นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยในประเทศจีนหลายแห่งยังติดอันดับท้อปของโลกและขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในเอเชียอีกด้วย