null

0

Shanghai University of TCM

Shanghai University of TCM


ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ (Shanghai University of Traditional Chinese Medicine) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1956 เป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์แผนจีนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ได้พัฒนาและผสมผสานการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน เวชศาสตร์จีนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อผลิตบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน ในปีค.ศ. 1999 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ผ่านการประเมินผลการศึกษาในสถาบันระดับปริญญาตรีที่ยอดเยี่ยมระดับชาติ จึงทำให้มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้เป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนแห่งเดียวในจีนที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักด้านการแพทย์แผนจีน

ดูข้อมูลทั้งหมด

SKU
SKU-1voeo959hj1voeo959hj
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
1000 บาท

โรงเรียนที่ใกล้คล้ายกัน