null

0

Fujian Medical University

Fujian Medical University


ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยการแพทย์ฝูเจี้ยน ( Fujian Medical University ) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1937 เป็นศูนย์รวมแหล่งการศึกษาและศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 และเป็น 1 ใน 30 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพในการรับนักศึกษาา โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีโรงยาบาลสำหรับฝึกหัด ( affiliated hospitals ) ถึง 16 แห่ง ( รวมโรงพยาบาลฝึกงานในระดับ Clinical ) มหาวิทยาลัยการแพทย์ฝูเจี้ยนตั้งอยู่ที่เมืองฝูโจว เมืองหลวงของมณฑลฝูเจี้ยน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ตรงข้ามเกาะไต้หวัน

ดูข้อมูลทั้งหมด

SKU
SKU-1voeoddjab1voeoddjab
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
10000 บาท

โรงเรียนที่ใกล้คล้ายกัน

Zhejiang University

100000 บาท