0

ก่อตั้งขึ้นโดยนักการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  

เราเชื่อว่าทุกคนควรมีโอกาสเลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ   

โอกาสทางการศึกษาไม่ควรถูกปิดกั้นด้วย 

อายุ งบประมาณ เกรดเฉลี่ย เพศสภาพหรือปัจจัยอื่นๆ 

เราจึงเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาในนานาประเทศมากกว่า 30 ปี  

และเรามีทางเลือกให้กับทุกๆ คนไม่ว่าจะมีงบประมาณมากหรือน้อย  

เกรดดีเลิศหรือเฉียดฉิว  ภาษาดีหรือไม่ดี


สนใจเรียนต่อต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เป็นสมาชิกของ TIECA  FRANCO-THAI  และได้รับการรับรองโดย  FELCA  GSM