33 ปี แห่งความมั่นใจในคุณภาพ

สถาบันการศึกษา และบริการด้านการศึกษาแบบครบวงจร

“ไม่ว่าคิดจะเลือกเรียนสาขาใด และที่ไหนทั่วทุกมุมโลก ปรึกษาเรา
อนาคตเป็นสิ่งสำคัญ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น”


หนึ่งในสถาบันแนะแนวการศึกษาแห่งแรกๆ ของประเทศไทย เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เกือบ 33 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของนักเรียนนักศึกษาหลายพันคน

เราบริการ ให้คำแนะนำสถาบันต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ดูแลครบขั้นตอน :
• ให้ข้อมูลสมัครเรียนตามความต้องการ และงบประมาณของผู้เรียนและผู้ปกครอง
• ดำเนินการสมัคร
• ช่วยเหลือเรื่องการขอวีซ่านักเรียน
• ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
• จัดหารถรับ-ส่งที่สนามบิน
• จัดหาที่พัก
• บริการดูแล และประสานงานกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา
• ช่วยเหลือเรื่องการจองตั๋วเครื่องบินราคานักศึกษา


 UploadImage
 studywiz  ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

 studywiz is an approved member of the Thai Internatioanal Education Consultant Association (TIECA).