์Nicolaus Copernicus University, Collegium Medicum in Bydgoszcz

25 ก.พ. 2562 เวลา 22:14 น.
 485

เปิดรับสมัครปี 2019 แล้วค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เกณฑ์การรับสมัคร

- นักเรียน ม. 6 ที่มีผลการเรียนดี
- มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 / TOEFL 
- นร. หลักสูตรอินเตอร์ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ
- สัมภาษณ์ผ่าน Skype กับทางมหาวิทยาลัย


UploadImage
UploadImage

UploadImage